Outrup Kultur & Idrætscenter

Aktuelle hold

Tirsdage fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Onsdage fra kl. 08.30 til kl. 09.30

Torsdage fra kl. 16.30 til kl. 17.30

Instruktørhold :

Lone Bjerg, Heidi Tange, Stephanie Kyndesen og Kristian Kristensen

Online Booking eller via okic.halbooking.dk